แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
พืช   สัตว์   จุลินทรีย์   แสดงเต็มจอ ดาวน์โหลดรูปแผนที่
กิจกรรม
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่างและข้อเสนอแนะ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยได้จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ...

อ่านต่อ
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อวันที่ 18,20-22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิ...

อ่านต่อ
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด

เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่...

อ่านต่อ
อ่านต่อ
คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018)

ในช่วงระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2561 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผ...

อ่านต่อ
สาระน่ารู้
"หัวใจ ชุมชน สำเร็จ" ณ ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม

พื้นที่ดอนหอยหลอด จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงบริเวณดอนหอยหลอดและป่าชาย...

อ่านต่อ
INFOGRAPHIC : ตำบลคลองโคน

ตำบลคลองโคน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้...

อ่านต่อ