กิจกรรม
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่างและข้อเสนอแนะ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยได้จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ...

อ่านต่อ
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อวันที่ 18,20-22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิ...

อ่านต่อ
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด

เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่...

อ่านต่อ
อ่านต่อ
คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018)

ในช่วงระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2561 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผ...

อ่านต่อ

พบจำนวน 10 รายการ