กิจกรรม

13 มีนาคม 2562

142

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018)

ในช่วงระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2561 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018) โดยได้ลงพื้นที่ และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม