สาระน่ารู้

01 พฤษภาคม 2562

195

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นดั่งยาที่เยียวยารักษา เป็นที่พักอาศัย ให้เสื้อผ้าและหลากหลายสิ่งแก่เรา

 

ความหลากหลายทางชีวภาพคือ " ชีวิต "

พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ เมื่อวันหนึ่งบางชนิดพันธุ์หายไป และมีความเสี่ยงที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ

จะหายไปเช่นกัน

 

ริเริ่มที่จะปกป้องและประคับประคองโลกที่ให้คุณประโยชน์แก่เรามากมาย

โดยเลือกที่จะรักษาเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชีวิตต่อไปในอนาคต

 

👉 Learning to protect biodiversity 👈

 

 

Credit: UNESCO