สาระน่ารู้

29 มีนาคม 2562

238

INFOGRAPHIC : เหี้ย หรือ ตัวเงินตัวทอง

"เหี้ย" หรือ "ตัวเงินตัวทอง"

 

- เหี้ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานในสกุล VARANUS

- ขนาดร่างกายและความยาวขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากมังกรโคโมโดที่เกาะโคโมโด ประเทศอินโดนีเซีย

- เหี้ยเป็นผู้ทำความสะอาดในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม มันจะช่วยกำจัดซากสัตว์ที่ตายไปแล้ว

- ตระกูลเหี้ยที่พบในประเทศไทย มี 4 ชนิด คือ เหี้ย ตะกวด เห่าช้าง และตุ๊ดตู่