สาระน่ารู้

16 พฤษภาคม 2562

263

INFOGRAPHIC : หลากเรื่องน่ารู้ "ลิงแสม"

ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaca fascicularis (Raffles, 1821)

 

วงศ์ Cercopithecidae

 

อันดับ Primates

 

ลิงแสมจัดเป็นลิงขนาดกลางที่แตกต่างจากลิงชนิดอื่นตรงที่มีหางยาวเท่ากับความยาวของหัวรวมลำตัว ลำตัวสีเทาถึงสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านล่างมีสีจางกว่า ขนบนกระหม่อมชี้ไปทางด้านหลังจนมักเห็นเป็นจุกแหลม ตัวผู้มีหนวดที่แก้มและเคราเหมือนลิงวอกและลิงอ้ายเงี้ยะที่มีอายุมาก

 

มีถิ่นอาศัยที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ที่ค่อนข้างกว้าง โดยพบตั้งแต่ประเทศอินเดีย พม่า ไทย คาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว เกาะลูซอน และเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทำให้มีชนิดย่อยมากถึง 10 ชนิด

 

มักพบอาศัยตามป่าริมลำน้ำและชายฝั่งทะเลทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ และป่าริมลำน้ำทางภาคตะวันตก ทั้งป่าสมบูรณ์และป่ารุ่น

 

นอกจากนี้ยังพบชุกชุมในป่าชายเลนและบนภูเขาหินปูน กินอาหารจำพวกผลไม้ เมล็ดพืช และแมลงขนาดเล็ก เวลากินอาหารมักชอบเก็บไว้ข้างแก้มแล้วค่อยๆ เอามือดันอาหารที่เก็บไว้ออกมากินทีละน้อย และมีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535ของประเทศไทย