แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดาวน์โหลดรูปแผนที่
ตำบล อำเภอ จังหวัด พืช สัตว์ จุลินทรีย์
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 61 52 0
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 62 104 0
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 79 127 1
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 58 91 0
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 395 49 0
บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 168 63 0
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 398 46 0
บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 396 58 0
บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 394 64 0
บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 394 73 59