แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดาวน์โหลดรูปแผนที่

รายละเอียดความหลากหลายทางชีวภาพ แหลมใหญ่


ลิ้นกระบือ
Excoecaria cochinchinensis Lour.
ว่านกาบหอย ว่านหอยแครง กาบหอยแครง
Tradescantia spathacea stearn
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
Aegithina tiphia
นกกระเต็นน้อยธรรมดา
Alcedo atthis
นกกินปลีคอสีน้ำตาล
Anthreptes malacensis
นกกระสานวล
Ardea cinerea
นกยางกรอกพันธุ์ชวา
Ardeola speciosa
นกพลิกหิน
Arenaria interpres
นกยางเขียว
Butorides striata
นกน็อตเล็ก
Calidris canutus
นกชายเลนปากโค้ง
Calidris ferruginea
นกสติ๊นท์คอแดง
Calidris ruficollis
นกสติ๊นท์นิ้วยาว
Calidris subminuta
นกยางโทนใหญ่
Casmerodius Albus
นกหัวโตขาดำ
Charadrius alexandrinus
นกหัวโตเล็กขาเหลือง
Charadrius dubius
นกหัวโตทรายใหญ่
Charadrius leschenaultia
นกนางนวลแกลบดำปีกขาว
Chlidonias leucopterus
นกกินปลีอกเหลือง
Cinnyris jugularis
นกยางเปีย
Egretta garzetta
นกยางทะเล
Egretta sacra
นกเหยี่ยวขาว
Elanus caeruleus
นกกระจ้อยป่าโกงกาง
Gerygone sulphurea
นกกระเต็นหัวดำ
Halcyon pileata
นกกระเต็นอกขาว
Halcyon smyrnensis
นกเหยี่ยวแดง
Haliastur indus
นกตีนเทียน
Himantopus himantopus
นกปากแอ่นหางลาย
Limosa lapponica
นกปากแอ่นหางดำ
Limosa limosa
นกกาน้ำเล็ก
Microcarbo niger
นกเหยี่ยวดำ
Milvus migrans
นกเด้าลมหัวเหลือง
Motacilla flava
นกอีก๋อยใหญ่
Numenius arquata
นกอีก๋อยเล็ก
Numenius phaeopus
นกแขวก
Nycticorax nycticorax
นกกระจิบธรรมดา
Orthotomus sutorius
นกเหยี่ยวออสเปร
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
นกกาน้ำปากยาว
Phalacrocorax fuscicollis
นกกระจาบธรรมดา
Ploceus philippinus
นกอีแพรดแถบอกดำ
Rhipidura javanica
นกนางนวลแกลบเล็ก
Sterna albifrons
นกนางนวลแกลบธรรมดา
Sterna hirundo
นกเป็ดผีเล็ก
Tachybaptus ruficollis
นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก
Thalasseus bengalensis
นกกินเปี้ยว
Todiramphus chloris
นกชายเลนบึง
Tringa stagnatilis
นกทะเลขาแดงธรรมดา
Tringa totanus
นกกระแตแต้แว๊ด
Vanellus indicus
ไส้เดือนทะเลนกยูง


กลับหน้าที่แล้ว