แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดาวน์โหลดรูปแผนที่

รายละเอียดความหลากหลายทางชีวภาพ บางจะเกร็ง


ลิ้นกระบือ
Excoecaria cochinchinensis Lour.
ว่านกาบหอย ว่านหอยแครง กาบหอยแครง
Tradescantia spathacea stearn
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
Aegithina tiphia
นกกระเต็นน้อยธรรมดา
Alcedo atthis
นกกินปลีคอสีน้ำตาล
Anthreptes malacensis
นกหัวโตทรายใหญ่
Charadrius leschenaultia
นกกินปลีอกเหลือง
Cinnyris jugularis
นกปากแอ่นหางดำ
Limosa limosa
นกเด้าลมหัวเหลือง
Motacilla flava
นกแขวก
Nycticorax nycticorax
นกกระจิบธรรมดา
Orthotomus sutorius
นกกระจาบธรรมดา
Ploceus philippinus
นกอีแพรดแถบอกดำ
Rhipidura javanica
ไส้เดือนทะเลนกยูง


กลับหน้าที่แล้ว