แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดาวน์โหลดรูปแผนที่

รายละเอียดความหลากหลายทางชีวภาพ บางแก้ว


ลิ้นกระบือ
Excoecaria cochinchinensis Lour.
ว่านกาบหอย ว่านหอยแครง กาบหอยแครง
Tradescantia spathacea stearn
นกเด้าดิน
Actitis hypoleucos
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
Aegithina tiphia
นกกระเต็นน้อยธรรมดา
Alcedo atthis
นกกินปลีคอสีน้ำตาล
Anthreptes malacensis
นกกระสานวล
Ardea cinerea
นกยางกรอกพันธุ์จีน
Ardeola bacchus
นกยางกรอกพันธุ์ชวา
Ardeola speciosa
นกพลิกหิน
Arenaria interpres
นกยางเขียว
Butorides striata
นกน็อตเล็ก
Calidris canutus
นกชายเลนปากโค้ง
Calidris ferruginea
นกสติ๊นท์คอแดง
Calidris ruficollis
นกสติ๊นท์นิ้วยาว
Calidris subminuta
นกสติ้นท์อกเทา
Calidris temminckii
นกยางโทนใหญ่
Casmerodius Albus
นกหัวโตขาดำ
Charadrius alexandrinus
นกหัวโตทรายใหญ่
Charadrius leschenaultia
นกหัวโตทรายเล็ก
Charadrius mongolus
นกนางนวลแกลบดำปีกขาว
Chlidonias leucopterus
นกนางนวลธรรมดา
Chroicocephalus brunnicephalus
นกกินปลีอกเหลือง
Cinnyris jugularis
นกยางเปีย
Egretta garzetta
นกยางโทนน้อย
Egretta intermedia
นกยางทะเล
Egretta sacra
นกเหยี่ยวขาว
Elanus caeruleus
นกนางนวลแกลบปากหนา
Gelochelidon nilotica
นกเหยี่ยวแดง
Haliastur indus
นกตีนเทียน
Himantopus himantopus
นกยางไฟธรรมดา
Ixobrychus cinnamomeus
นกนางนวลขอบปีกขาว
Larus ridibundus
นกปากแอ่นหางลาย
Limosa lapponica
นกปากแอ่นหางดำ
Limosa limosa
นกยางไฟหัวดำ
Lxobrychus sinensis
นกกาน้ำเล็ก
Microcarbo niger
นกเหยี่ยวดำ
Milvus migrans
นกเด้าลมหัวเหลือง
Motacilla flava
นกกาบบัว
Mycteria leucocephala
นกอีก๋อยใหญ่
Numenius arquata
นกแขวก
Nycticorax nycticorax
นกกระจิบธรรมดา
Orthotomus sutorius
นกกาน้ำปากยาว
Phalacrocorax fuscicollis
นกกระจาบธรรมดา
Ploceus philippinus
นกหัวโตสีเทา
Pluvialis aquatarola
นกหัวโตหลังจุดสีทอง
Pluvialis fulva
นกอีแพรดแถบอกดำ
Rhipidura javanica
นกนางนวลแกลบเล็ก
Sterna albifrons
นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่
Sterna bergii
นกนางนวลแกลบแคสเปียน
Sterna caspia
นกนางนวลแกลบธรรมดา
Sterna hirundo
นกเป็ดผีเล็ก
Tachybaptus ruficollis
นกช้อนหอยขาว
Threskiornis melanocephalus
นกตีนเหลือง
Tringa brevipes (Vieillot, 1816)
นกทะเลขาแดงลายจุด
Tringa erythropus
นกทะเลขาเขียวธรรมดา
Tringa nebularia
นกทะเลขาแดงธรรมดา
Tringa totanus
นกกระแตแต้แว๊ด
Vanellus indicus
นกชายเลนปากแอ่น
Xenus cinereus
ไส้เดือนทะเลนกยูง


กลับหน้าที่แล้ว