แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดาวน์โหลดรูปแผนที่

รายละเอียดความหลากหลายทางชีวภาพ คลองโคน


ลิ้นกระบือ
Excoecaria cochinchinensis Lour.
ว่านกาบหอย ว่านหอยแครง กาบหอยแครง
Tradescantia spathacea stearn
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
Aegithina tiphia
นกกระเต็นน้อยธรรมดา
Alcedo atthis
นกกวัก
Amaurornis phoenicurus
นกกินปลีคอสีน้ำตาล
Anthreptes malacensis
นกยางกรอกพันธุ์จีน
Ardeola bacchus
นกยางกรอกพันธุ์ชวา
Ardeola speciosa
นกยางเขียว
Butorides striata
นกน็อตเล็ก
Calidris canutus
นกชายเลนปากโค้ง
Calidris ferruginea
นกสติ๊นท์คอแดง
Calidris ruficollis
นกสติ๊นท์นิ้วยาว
Calidris subminuta
นกน็อตใหญ่
Calidris tenuirostris
นกยางโทนใหญ่
Casmerodius Albus
นกหัวโตขาดำ
Charadrius alexandrinus
นกหัวโตเล็กขาเหลือง
Charadrius dubius
นกหัวโตทรายใหญ่
Charadrius leschenaultia
นกนางนวลแกลบเคราขาว
Chlidonias hybridus
นกนางนวลแกลบดำปีกขาว
Chlidonias leucopterus
นกกินปลีอกเหลือง
Cinnyris jugularis
นกแซงแซวหางปลา
Dicrurus macrocercus
นกยางเปีย
Egretta garzetta
นกยางทะเล
Egretta sacra
นกเหยี่ยวขาว
Elanus caeruleus
ปลาแป้นกระสวย
Eubleekeria jonesi (James, 1971)
นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส
Fregata andrewsi
นกกระจ้อยป่าโกงกาง
Gerygone sulphurea
นกกระเต็นหัวดำ
Halcyon pileata
นกกระเต็นอกขาว
Halcyon smyrnensis
นกเหยี่ยวแดง
Haliastur indus
นกยางดำ
Ixobrychus flavicollis (Latham, 1790)
นกอีเสือสีน้ำตาล
Lanius cristatus
นกชายเลนปากกว้าง
Limicola falcinellus
นกปากแอ่นหางลาย
Limosa lapponica
นกปากแอ่นหางดำ
Limosa limosa
นกเหยี่ยวดำ
Milvus migrans
นกเด้าลมหัวเหลือง
Motacilla flava
นกอีก๋อยใหญ่
Numenius arquata
นกอีก๋อยเล็ก
Numenius phaeopus
นกแขวก
Nycticorax nycticorax
นกกระจิบธรรมดา
Orthotomus sutorius
นกโกงกางหัวโต
Pachycephala grisola
นกเหยี่ยวออสเปร
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
นกกาน้ำปากยาว
Phalacrocorax fuscicollis
นกแต้วแล้วธรรมดา
Pitta moluccensis
นกกระจาบธรรมดา
Ploceus philippinus
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ
Prinia inornata
นกอีแพรดแถบอกดำ
Rhipidura javanica
นกนางนวลแกลบเล็ก
Sterna albifrons
นกนางนวลแกลบธรรมดา
Sterna hirundo
นกเป็ดผีเล็ก
Tachybaptus ruficollis
นกกินเปี้ยว
Todiramphus chloris
นกชายเลนน้ำจืด
Tringa glareola
นกทะเลขาเขียวธรรมดา
Tringa nebularia
นกกระแตแต้แว๊ด
Vanellus indicus
นกชายเลนปากแอ่น
Xenus cinereus
นกแว่นตาขาวสีทอง
Zosterops palpebrosus
ไส้เดือนทะเลนกยูง


กลับหน้าที่แล้ว