แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค้นหา: ปลา)
ดาวน์โหลดรูปแผนที่
ตำบล อำเภอ จังหวัด พืช สัตว์ จุลินทรีย์
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0 81 0
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0 7 0
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0 28 0
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0 6 0
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 3 53 0
บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 2 53 0
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 3 53 0
บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 3 53 0
บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 3 53 0
บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 3 53 0